Privacy Policy - Lefkimmi Lines

Privacy Policy

/Privacy Policy
Privacy Policy2022-05-20T23:55:22+03:00

Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Ιδιωτικότητας

To site LefkimmiLines.gr (εφεξής “LL”), δεσμεύεται να σέβεται την ιδιωτικότητά σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR 2016/679) και την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Τηρούμε όλες τις αρχές επεξεργασίας όπως νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία. Προστατεύουμε και κατοχυρώνουμε τα δικαιώματα των επισκεπτών των ιστοσελίδων μας και των επιβατών μας για ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ.

Μπορείτε να επισκεφθείτε ελεύθερα τις ιστοσελίδες μας χωρίς να αποκαλύπτετε προσωπικές πληροφορίες σας. Σας γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούμε cookies προς συλλογή δεδομένων για την επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων μας και τις δραστηριότητες περιήγησης, τα οποία μπορείτε να απενεργοπoιήσετε, όπως σας εξηγούμε κατωτέρω.

Η Πολιτική αυτή ισχύει σε συνδυασμό με τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις εκτέλεσης ηλεκτρονικών συναλλαγών σας μαζί μας, όπως για έκδοση, παραλαβή, αγορά, ηλεκτρονική ή τηλεφωνική κράτηση, πληρωμή, ακύρωση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων και οχημάτων ή άλλου προϊόντος και/η υπηρεσίας μας. Η Πολιτική αυτή δεν ισχύει όταν κάνετε αγορές, κρατήσεις, πληρωμές ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και συναφών υπηρεσιών μας μέσω πρακτορείων ή δικτυακών τόπων τρίτων, για τους οποίους ευθύνονται οι αποκλειστικά οι τρίτοι.

Συλλογή και Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε σύννομα τα απολύτως απαραίτητα κατά τη νομοθεσία προσωπικά σας δεδομένα για την εκτέλεση σύμβασης, όταν δηλαδή αγοράζετε και χρησιμοποιείτε προϊόντα και υπηρεσίες μας, η για εξυπηρέτηση μετά την πώληση, όταν δηλαδή μας απευθύνετε σχόλια, ερωτήματα ή όταν καταχωρείτε με τη συγκατάθεσή σας τα στοιχεία επικοινωνίας σας προς εκ μέρους μας ενημέρωσή σας για νέα προϊόντα, προσφορές και διαφημιστικές ενέργειες.

Το είδος των προσωπικών δεδομένων σας που συλλέγουμε μπορεί να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική/ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, φύλο, αριθμό σταθερού/κινητού τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση IP, στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, αριθμοί οχημάτων, δίκυκλων ή λοιπών μεταφορικών μέσων, τύποι/κατηγορίες θέσεων, πακέτων διακοπών και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται κατά τις συναλλαγές σας, κατά την εγγραφή σας σε καταλόγους αποδεκτών newsletters ή μέσω ερευνών.

Εφόσον επιλέξετε να μας χορηγήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, να είστε βέβαιοι ότι θα τα επεξεργαστούμε μόνο για τους ορισμένους σκοπούς που σας γνωστοποιήθηκαν κατά τη στιγμή της συλλογής τους και υπό την επιφύλαξη ειδικών όρων ή προτιμήσεων που τυχόν μας υποδείξατε. Με τη λήξη του σκοπού της επεξεργασίας, τα δεδομένα μας διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται, υπό την επιφύλαξη της κείμενης φορολογικής και ακτοπλοϊκής νομοθεσίας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Η εκ μέρους μας επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας γίνεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις περί μεταφοράς επιβατών και ασφάλειας στη θάλασσα, για σύννομους σκοπούς όπως ενδεικτικά, η έκδοση και παράδοση εισιτηρίων, η πραγματοποίηση αγορών σας, η ακύρωση κρατήσεων ή παραγγελιών σας, η διαχείριση του λογαριασμού σας και η παροχή πληροφοριών για προϊόντα ή υπηρεσίες μας. Καταγράφουμε τα στοιχεία αναγνώρισης και ταυτοποίησης του πελάτη όταν απαιτείται, όπως π.χ. επί αγοράς ή κράτησης, απώλειας εισιτηρίων, κωδικών πρόσβασης, διόρθωσης στοιχείων σας κλπ. λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ταυτοποίησής σας και προστασίας των δεδομένων σας από αθέμιτη ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για την παράδοση των εισιτηρίων σας, για ενημέρωσή σας για τυχόν αλλαγές, καθυστερήσεις ή ματαιώσεις δρομολογίων, έρευνες αγοράς, ενημέρωση σχετικά με νηολόγηση νέων πλοίων μας, νέα προϊόντα, υπηρεσίες και ειδικές προσφορές, είτε δικές μας είτε επιλεγμένων τρίτων. Η επικοινωνία μας μαζί σας γίνεται κατά περίπτωση μέσω τηλεφώνου, SMS, έντυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ υπό όρους ασφάλειας και εμπιστευτικότητας. Όταν συμβάλλεσθε μαζί μας αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης κάθε υπηρεσίας, γνωρίζετε και αποδέχεσθε την επεξεργασία των δεδομένων σας η οποία γίνεται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

Πότε θα αποκαλύψουμε τα δεδομένα σας σε άλλους;

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με κρατήσεις, αριθμό επιβατών κλπ. στα αρμόδια εποπτικά όργανα, όπως το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και οι αρμόδιες λιμενικές αρχές αλλά και σε συνεργαζόμενες εταιρίες της κοινοπραξίας “LL”, όπως π.χ. για την εξυπηρέτηση και μετεπιβίβαση επιβατών σε περιόδους αιχμής , υπό τους όρους της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικότητας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι η “LL” δεν πωλεί ή μεταβιβάζει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, πλην όσων αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο, εκτός εάν μας έχετε δώσει ρητά την συγκατάθεσή σας ή αυτό είναι απαραίτητο για να σας παραδώσουμε εισιτήρια, προϊόντα ή υπηρεσίες μας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να διαβιβάσουμε δεδομένα σας σε τράπεζα, ίδρυμα πληρωμών ή εταιρία έκδοσης πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, ώστε να επικυρώσουμε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας και να λάβουμε την πληρωμή μας για εισιτήρια και συναφείς υπηρεσίες, είτε δικά μας, είτε τρίτου οργανισμού από τον οποίο έχετε παραγγείλει, με τη δική μας μεσολάβηση, προϊόντα ή υπηρεσίες. Η “LL” ενδέχεται επίσης να υποχρεωθεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία για να πληροί οποιεσδήποτε νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies ήτοι μικρών αρχείων που εγκαθίστανται την τερματική σας συσκευή και χρησιμοποιούνται για να καταγράψουμε λεπτομέρειες επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων μας. Η εγκατάσταση τέτοιων αναγνωριστικών στον υπολογιστή σας μας βοηθά να σας αναγνωρίζουμε σε μελλοντικές επισκέψεις σας, ώστε να μην χρειάζεται να καταχωρίζετε ξανά τα στοιχεία εγγραφής σας κάθε φορά που μας επισκέπτεστε για αγορές ή πληροφορίες. Ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies σε ατομική βάση ή να απορρίψετε από το πρόγραμμα περιήγησης όλα τα cookies, γεγονός που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα της διαδικτυακής επικοινωνίας.  Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ανατρέξετε στον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησης για συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies.

Άσκηση δικαιωμάτων σας

Μπορείτε να εξασκήσετε τα δικαιώματά σας κατά την κείμενη νομοθεσία ή να υποβάλλετε οποιοδήποτε αίτημα ή απορία σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της LL και τις πρακτικές της στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@lefkimmilines.gr ή επικοινωνώντας τις διευθύνσεις των εταιριών, Υπόψη Τμήματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων:

  • ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΡΙΑΝΟΣ , Λευκίμμη, Κέρκυρα, 49080, τηλ.: 2662023200

Μπορείτε ομοίως να απευθυνθείτε σε μας ανά πάσα στιγμή, είτε εγγράφως είτε προφορικά, και για να λάβετε λεπτομέρειες και να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να τροποποιήσετε, να διαγράψετε κλπ τα προσωπικά δεδομένα στοιχεία που ενδέχεται να έχουμε συλλέξει και διατηρούμε για εσάς.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για να διαγράψετε ή να καταργήσετε στοιχεία σας από καταλόγους πελατών προς χρήση για προωθητικές ενέργειες και direct marketing, να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία σας ή να μας ενημερώσετε πώς θέλετε να λαμβάνετε εφεξής πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες μας. Από την πλευρά μας θα λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας προτού σας παράσχουμε λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν προσωπικά στοιχεία που ενδέχεται να διατηρήσουμε για εσάς.

Ασφάλεια Πληροφοριών

Η ”LL” εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τυχαία απώλεια ή/ και καταστροφή, όπως κρυπτογράφηση ευαίσθητων πληροφοριών όπως η πιστωτική σας κάρτα και άλλες οικονομικές πληροφορίες. Τα συστήματα κρατήσεων και τα πληροφοριακά μας συστήματα έχουν ανασχεδιαστεί ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για σεβασμό της ιδιωτικότητας εξ ορισμού και από το σχεδιασμό (Privacy by design/Privacy by default).

Αναθεώρηση Πολιτικής 

Η ”LL” διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή ενόψει νομοθετικών αλλαγών. Σε κάθε περίπτωση, θα δημοσιεύουμε πάντοτε ενημερωμένη την παρούσα Πολιτική στην ιστοσελίδα μας για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων η “LL” εφαρμόζει αυτόματη κρυπτογράφηση. Τα στοιχεία σας μεταβιβάζονται ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ. Η ”LL” χρησιμοποιεί ασφαλείς μεθόδους κρυπτογράφησης και τα πλέον αποδεκτά πρωτόκολλα ασφαλείας με σκοπό να διασφαλίσει τις εφαρμογές Διαδικτύου (SSL, HTTPS κτλ). Για την είσοδο των χρηστών χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα πιστοποιητικά ασφαλείας. Τα πιστοποιητικά ασφαλείας χρησιμοποιούν την τεχνολογία κρυπτογράφησης SSLv.3. (κατ’ ελάχιστον)  (Secure Socket Layer). Η εξασφάλιση του απορρήτου γίνεται με την κρυπτογράφηση όλων των μηνυμάτων στο επίπεδο SSL Record Protocol. Παρέχει, επιπλέον, υποχρεωτική πιστοποίηση της ταυτότητας του server και προαιρετικά της ταυτότητας του client, μέσω έγκυρων πιστοποιητικών από έμπιστες Αρχές Έκδοσης Πιστοποιητικών (Certificates Authorities). Το SSL είναι παγκόσμιο Standard διαδικτύου και προσφέρει κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία η οποία βασίζεται σε συμμετρικό & ασύμμετρο κρυπτογραφικό κλειδί. Το συγκεκριμένο κλειδί βρίσκεται αποθηκευμένο στους servers της “LL” με πρόσβαση μόνο από τους υπευθύνους προστασίας δεδομένων.